Bánh xe ghế văn phòng

125.000 đ

Bánh xe ghế văn phòng dùng cho chân ghế nhựa hoặc mạ.

Kích thước bánh xe 5cm, chốt sắt 1.1cm

Đóng túi 05 cái/bộ (không bán lẻ 1 cái)