Nội thất The One thông báo sản phẩm cải tiến

Nằm trong Thông báo sản phẩm mới tháng 3/2024, Nội thất The One giới thiệu cải tiến cho 1 số sản phẩm ghế.

Nội thất The One công bố cải tiến tay ghế, bổ sung bao tay ghế nhằm tăng tính năng và chất lượng sản phẩm, áp dụng cho các mã GL203CTL11, GL304CTL11, GL403CTL11, GL212CTDP01, GL317DP01, GL406CTDP01, GL207CTL11LX13, GL307CTL11LX13. Các sản phẩm ghế văn phòng cải tiến sẽ đổi sang mã mới là: GL203L11, GL304L11, GL403L11, GL212DP01, GL317-1DP01, GL406DP01, GL207L11LX13, GL307L11LX13. Đối với sản phẩm ghế lãnh đạo TQ34 được cải tiến tay gạt điều khiển cơ cấu ngả sang loại mới, chuyển đổi vị trí thuận tiện hơn cho người sử dụng.

Nội thất The One thông báo sản phẩm cải tiến 6

Đây là một trong các hoạt động nhằm thúc đẩy thị trường nội thất, hỗ trợ đại lý và người tiêu dùng. Các sản phẩm mới hiện đã có tại hệ thống đại lý Nội thất khắp toàn quốc.

Nội thất The One

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.